lträlogga

Bastu 13

En grövre version av våran storsäljare Bastu 10.

Bastu 13 i 95mm timmer istället för 45mm.
Lite grövre och stabilare. Mer isolering och högre takhöjd.Som standard ingår:
Plåttak
Isolerat innertak
Isolerat golv 
Virke till bastulavar
Isolerglas fönster
Glas bastudörr
Isolerad ytterdörr inklusive trycke och cylinder


Till denna bastu rekommenderar vi ett större bastuaggregat än det som ingår i vårat bastuugnspaket.  Kontakta oss för pris!