lträlogga

Bastu 13

En grövre version av våran storsäljare Bastu 10.

Bastu 13 i 95mm timmer istället för 45mm.
Lite grövre och stabilare. Mer isolering och högre takhöjd.Som standard ingår:
Plåttak
Isolerat innertak
Isolerat golv 
Virke till bastulavar
Isolerglas fönster
Glas bastudörr
Isolerad ytterdörr inklusive trycke och cylinder

Denna byggnad är för hög för att bli godkänd friggebod.


Till denna bastu rekommenderar vi ett större bastuaggregat än det som ingår i vårat bastuugnspaket.  Kontakta oss för pris!